Høsten 2013 tok Bergen Vann KF initiativet til å utvikle en robot for rengjøring av tunnelbassenger. Lange tunnelbassenger kan være vanskelig tilgjengelig og med tradisjonell rengjøring må bassengene tappes ned, og tunnelen må sikres mot nedfall av stein og ras. I noen tilfeller er bassengene vitale i distribusjonssystemet og kan ikke tappes ned/tas ut av drift. Resultatet er at mange tunnelbasseng ikke er rengjort siden de ble bygd, og slik er det rundt om i landet.

Sammen med kommunene Trondheim, Bærum, Oslo og Kristiansand gjennomførtes en konkurranse, og to firma ble premiert: Ikon Norge as og KTV Group as.

Det skal utvikles roboter som kan rengjøre opp til 2.500 m lange bassenger, og bassengene skal kunne være i drift. Robotene skal kunne filme, ta vannprøver, fjerne nedfall med vekt opp til 100 kg, Robotene skal være elektrisk drevet og ikke forurense vannet. Robotene skal ha arm for å gjøre rent i nisjer etc.

I løpet av 2015 er det utviklet kravspesifikasjon for bygging av robot. I løpet av januar, februar 2016 er det avholdt møter med kommunene og firmaene, og vi er i dialog med Innovasjon Norge om finansiell støtte til utvikling av konseptene.

Fredag 29.01.16 besøkte næringsminister Monica Mæland Bergen Vann for å bli oppdatert på status for prosjektet. Ministeren var positiv til prosjektet og ser frem til å bli oppdatert i tiden fremover.

For mer informasjon, se demo av roboten i Teknisk Ukeblad og artikkel i Kommunalteknikk