Vannlaboratoriet analyserer de mest vanlige mikrobiologiske og kjemiske/fysiske parametere for drikkevann. 

Vi leverer, sammen med våre underleverandører, alle analyser innenfor drikkevann, avløp, miljø og næringsmidler. Våre kunder er kommuner, annen offentlig virksomhet, private vannverk, privatpersoner og private virksomheter.

Vi tilbyr

 - Praktisk prøvetaking og henting av prøver
 - Opplæring i prøvetaking
 - Utarbeidelse av prøveplaner
 - Tolking/veiledning av resultater

Oversikt over våre akkrediterte analyser, se Norsk akkreditering, test 266.

Andre analyser som utføres er TOC, kalsium, lukt og smak med fler.  

Måleusikkerhet oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

 

Følgeskjema/Bestillingskjema
 

Kontaktinfo

55 56 78 64 (man-fre 07:00 - 15:00)